Site Loader
ul. ks. Henryka Mrossa 4C lok. 1, 86-032 Niemcz
ul. ks. Henryka Mrossa 4C lok. 1, 86-032 Niemcz

I jak to jest z tą Tajemnicą

Wiele osób przed pierwszą wizytą w Kancelarii  Adwokackiej obawia się, że wszystko co przekażą prawnikowi zostanie prędzej lub później ujawnione i obróci się przeciwko nim. 

Pragnąc rozwiać mity w tym zakresie należy w pierwszej kolejności podkreślić, że tajemnica zawodowa obejmuje wyłącznie osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, które przeszły długą drogę, zostały zweryfikowane (np. jako niekarane) i złożyły stosowne ślubowanie. Za naruszenie tajemnicy Adwokatowi grozi postępowanie dyscyplinarne, na skutek którego może on nawet stracić prawo wykonywania zawodu.

Mając na uwadze powyższe, należy pamiętać, że udając się do doradcy prawnego, znajomego studenta czy absolwenta prawa nie mamy w żaden sposób zagwarantowanej dyskrecji i zachowanie w tajemnicy naszych sekretów jest wyłącznie kwestią zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

W każdej sprawie przekazanie pełnomocnikowi wszelkich danych jest absolutnie konieczne. Nie ma bowiem możliwości, by skutecznie prowadzić sprawę będąc notorycznie zaskakiwanym nowymi faktami i dokumentami, o których Mocodawca zapomniał wspomnieć. Nie warto zatem próbować pokazać się jak najlepszej strony ukrywając niewygodne fakty. To od tego czy zaufamy naszemu prawnikowi zależy w dużej mierze powodzenie naszej sprawy. Nie należy o tym zapominać. Zwłaszcza, że wybierając profesjonalistę mamy pewność, że wszystkie informacje zostaną w zaciszu jego gabinetu.

Warto także pamiętać, że podobne rozwiązania dotyczące tajemnicy obowiązują w przypadku mediacji, a wszystko co zostanie ujawnione w toku prowadzonych negocjacji nie powinno być ujawniane przed sądem przez stronę, która nie jest dysponentem danych. Nie należy się zatem bać również korzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów.

Post Author: [email protected]