Site Loader
ul. ks. Henryka Mrossa 4C lok. 1, 86-032 Niemcz
ul. ks. Henryka Mrossa 4C lok. 1, 86-032 Niemcz

Mediacja w pracy

Stosunkowo mało popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie mediacji w miejscu pracy. Dzieje się tak, pomimo tego, że firma stanowi doskonały grunt dla wykorzystania możliwości jakie daje mediacja.

Sposobów na jej wykorzystanie jest wiele-do przynoszących najszerszy wachlarz korzyści należy zaliczyć szkolenia (jednorazowe lub cykliczne) dla wszystkich lub wybranych pracowników lub dyżury Mediatora w siedzibie firmy.

Odnosząc się do pierwszej propozycji wskazać należy, że poszerzanie wiedzy pracowników (i kadry zarządzającej) na temat polubownych metod rozwiązywania sporów daje niezwykle pozytywne efekty poprzez zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych, obniżenie poziomu stresu i poprawę atmosfery w zespole. Osoby, które potrafią ze sobą rozmawiać tworzą stabilniejsze i bardzie kreatywne grupy i lepiej realizują zlecone zadania.

Propozycja stałej współpracy z Mediatorem również zasługuje na uwagę. Rozwiązanie takie daje szanse skorzystania z wiedzy i umiejętności profesjonalisty na co dzień. Jest to niezwykle cenne przy dużych organizacjach ponieważ pozwala niwelować wszelkie spory, nawet te, które zwykle umykają zapracowanym przełożonym. Bieżące reagowanie na sytuacje konfliktowe ma także tę zaletę, że niejednokrotnie pozwala uniknąć problemów wynikających z wypalenia zawodowego, przepracowania, obniżenia morale w zespole. Współpraca z profesjonalnym mediatorem i próby polubownego rozwiązania sporów mogą także pomóc uniknąć oskarżeń o nadużycia w miejscu pracy i mobbing.

W tym miejscu warto nadmienić, że zbawienny wpływ na funkcjonowanie organizacji może mieć już samo przeszkolenie kadry zarządzającej i zapoznanie jej z tajnikami polubownych metod rozwiązywania sporów (tu przekierowanie do szkolenia).

Post Author: [email protected]