Site Loader
ul. ks. Henryka Mrossa 4C lok. 1, 86-032 Niemcz
ul. ks. Henryka Mrossa 4C lok. 1, 86-032 Niemcz

Porozumienie Rodzicielskie

Wbrew utartym schematom rozstanie nie musi oznaczać walki na śmierć i życie. Choć zadanie może się wydawać karkołomne to realne jest pokojowe ustalenie istotnych kwestii dotyczących rozwodu. Jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej tych, które dotyczą wspólnego potomstwa.

Najczęściej wyrazem wspólnie podjętych ustaleń jest tzw. Porozumienie Rodzicielskie. Dokument ten nie ma sprecyzowanej formy i nie musi dotyczyć wszystkich newralgicznych kwestii. 

Możliwe jest zatem skonstruowanie Porozumienia Rodzicielskiego w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, przy jednoczesnym pozostawieniu Sądowi np.  Rozstrzygnięcia w przedmiocie wysokości renty alimentacyjnej i nie ma w tym nic złego, jeśli kwestia alimentów wciąż pozostaje sporna między stronami.

Ustalenia zawarte w Porozumieniu mogą być niemal dowolne, warunkiem, by zostały one uwzględnione przez Sąd jest jednak to, by nie godziły one w szeroko rozumiane dobro dziecka, a także by ich treść nie stała w sprzeczności z obowiązującymi przepisami lub nie zmierzała do ich obejścia.

Przygotowując Porozumienie Rodzicielskie warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, by gotowy dokument był spójny i kompletny, a także by jego forma była odpowiednia do przedłożenia go Sądowi. Należy także pamiętać, zastanawiając się nad sporządzeniem Porozumienia,  że jego istnienie najczęściej pozytywnie wpływa na czas trwania postępowania sądowego.

Post Author: [email protected]