Próba dojścia do porozumienia w kwestiach związanych z wychowywaniem i utrzymywaniem wspólnych małoletnich dzieci, to obszar w którym doskonale sprawdza się postępowanie mediacyjne. Warto w tym miejscu podkreślić, że przypadku jego niepowodzenia zawsze można wrócić na drogę sądową.

W toku Mediacji Strony mają jednak szanse w spokojnej atmosferze przedstawić swoje stanowiska, skonfrontować je z poglądami strony przeciwnej i, wymieniając się argumentami, spróbować znaleźć rozwiązania akceptowalne dla obojga.

Zwykle postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych zaczyna się od indywidualnego spotkania z mediatorem, w czasie którego możemy swobodnie porozmawiać o zaistniałym konflikcie, o swoich oczekiwaniach i potrzebach. Dopiero po spotkaniach indywidualnych następuje wspólne posiedzenie, w czasie którego strony, przy wsparciu mediatora, próbują dojść do porozumienia.

Warto przy tym pamiętać, że bezcenna jest już sama możliwość dialogu i przedstawienia swoich racji w atmosferze spokoju i wzajemnego szacunku. Sukcesem jest przy tym już sama efektywna komunikacja, nawet jeśli będzie niosła za sobą namacalnego efektu w postaci ugody.